سنگ ورقه ای سبز

سنگ ورقه ای سبز یکی از رنگ های زیبا میان انواع سنگ های ورقه ای است که زیبایی شگفت انگیزی به محیط خارجی می دهد. سنگفرش های باغ و ویلاها می توانند از این رنگ زیبا بهره ببرند.

تماس بگیرید