سنگ ورقه ای قهوه ای

سنگ ورقه ای قهوه ای از جمله سنگ های مسطح و صافی است که از معادن سنگ ثابتی استخراج و در سایزها و رنگ های متفاوتی به فروش می رسد.

تماس بگیرید