سنگ کوبیک گرانیت قرمز

نوع سنگ : سنگ کوبیک گرانیت (کیوبیک یا cubic)

رنگ سنگ : گرانیت قرمز

کد سنگ : –

شرکت تأمین کننده : سنگ ثابتی

کاربرد : سنگفرش پارک و معابر، کفپوش حیاط و …