سنگ کیوبیک گرانیت سفید نطنز

نوع سنگ : سنگ کیوبیک گرانیت (کوبیک یا cubic)

رنگ سنگ : گرانیت سفید نطنز

کد سنگ : –

شرکت تأمین کننده : سنگ ثابتی

کاربرد : سنگفرش پارک و معابر، کفپوش حیاط و …