سنگ کوبیک طوسی (کیوبیک cubic)

نوع سنگ : سنگ کوبیک (کیوبیک یا cubic)

رنگ سنگ : طوسی

کد سنگ : –

شرکت تأمین کننده : سنگ ثابتی

کاربرد : سنگفرش پارک و معابر، کفپوش حیاط و …