سنگ مالون زرد

نوع سنگ : سنگ مالون (سنگ دیوارچینی)

رنگ سنگ : زرد

کد سنگ : ۱۵۰

ضخامت سنگ : ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر
(به طور میانگین هر تُن سنگ مالون٬ حدود ۳/۵ متر مربع یک طرف دیوار را پوشش می‌دهد.)

شرکت تأمین کننده : سنگ ثابتی

کاربرد : مخصوص دیوارچینی، نمای ساختمان و …