سنگ برش خورده (آنتیک)

  • انواع سنگهای برش خورده

 سنگ برش خورده

سنگ برش خورده

سنگ برش خورده در رنگهای متنوع و برش های مختلف در نماهای داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال برای نمای پشت ال سی دی کاربرد دارد.

سنگ برش خورده

انواع محصولات سنگ برش خورده

تماس بگیرید