نمایشگاه های برگزار شده

نمایشگاه سال ۹۶

نهمین دوره نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه – تهران سال ۹۶

نمایشگاه سال ۹۷

نمایشگاه سال ۹۷

نمایشگاه سال ۹۳

نمايشگاه بين المللى سنگ و معدن تهران سال ٩٣‬